Adventskalendrarna


Digitala läromedel med jul- och naturvetenskapstema som vi gjort tillsammans med projektet Vetenskaparna.

Vetenskaparna står för text och fakta, Blackwood Studio för bild och design. Programmerare är Elias Furenhed. Koncept och idé har arbetats fram gemensamt.


Notera att inga tävlingar o.dyl. längre gäller då dessa sidor endast var aktiva under december resektive år. Allt annat innehåll är dock tillgängligt året runt.

 


- 2013 Jul i Rymden!

Tema: Astronomi/fysik

 


- 2012 Pyntjakten

Tema: Mattematik

 


- 2011 Vetenskaparstaden

Tema: Kända vetenskapspersoner

 


- 2010 Kronjakten EJ AKTIV

Tema: Historia/medeltiden

 


- 2009 Jullabbet EJ AKTIV

Tema: Kemi

Barnens Periodiska System


Ett förenklat Periodiskt system för grundskolans lägre åldrar. Designat i sammarbete med Peter Lindström (Vetenskaparna).


Finns att köpa som skolaffisch genom: peter.lindstrom@soderkoping.se